تغییر رمز عبور

رمز عبور می بایست دارای شاخص قدریت “قوی” باشد.

برای ساخت رمز عبور قوی از حداقل یک حرف بزرگ، حداقل یک حرف کوچک، حداقل یک عدد و حداقل یک علامت (مثال : @ ، $ ، _ و…) استفاده نمایید.

شما برای استفاده از این فرم نیاز به وارد شدن دارید.